Haberler

Orman Genel Müdürlüğü 249 orman mühendisi alımı yapacak.

OGM 2023 yılının ilk kamu personel alımı ilanını yayınladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan son dakika açıklamasında OGM bünyesine 249 orman mühendisi alımı yapılacağına yer verildi. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılacak söz konusu personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.
BAŞVURU ŞARTLARI





15 Ocak 2023 tarihinde başlayacak orman mühendisi alımı başvurusunda şartlar şu şekilde açıklandı:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak. b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak. c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

BAŞVURU

İlana başvurular 15 ile 25 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak.
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ
2022 yılı KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu,
belirlenen pozisyon sayısının (249) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların
olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak
kazanacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Ankara ilinde yer
alan Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560
Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları tarih ve
saati Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve
uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 13/02/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere
tebligat yapılmayacak olup adayların Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr)
takip etmeleri önemle rica olunur.
Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve
uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 25 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar, 20 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama (TS 1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar,
25 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az
70 puan alanlar başarılı sayılır.





Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.