Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda 34 memur alımı yapacağını duyurdu. İşte kontenjan dağılımı ve başvuru şartları…

34 MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

5 Denetçi,

29 Uzman Sözleşmeli Personel,
Resim


Resim
Resim
BAŞVURU ŞARTLARI
Denetçi ve Uzman (Açıktan) Personel Alımı İçin,

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun yukarıdaki
tablolarda belirtilen bölümlerinden mezun olmaları,

3) Son başvuru tarihi itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan 2022-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari yetmiş (70) puan almış olmaları,

4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari yetmiş (70) puan almış
olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)’e eşdeğer puan almış olmaları, (Dil belgesinin son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır.)

5) Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olmaları,

6) Yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmaları,

Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için,

a. Yükseköğretim gördükten sonra aranan iş tecrübesinin İç Denetim, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, Bilgi Teknolojileri (IT) Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi (teknik ve mali analiz), Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi
birinde veya yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak asgari üç (3) yıl olması, ya da;

b. Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olma yanında, Kamu İç Denetim Sertifikası (KİDS) veya Uluslararası İç Denetim Sertifikaları (CIA, CISA, CGAP, CCSA ve CFSA)’ndan herhangi birisine sahip olmaları,

8) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için, ülke genelinde görev yapabileceklerini tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri, (Atanmaya hak
kazanma durumunda istenecektir.)

9) Başvurulan pozisyonda çalışmalarında sakınca olmaması, (Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı sağlık beyanı istenecektir.)

10) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaları, (Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı beyan istenecektir.)

11) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

Pozisyon Değişikliği Kapsamında Uzman Personel Alımı İçin,

Kurum Personel Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden pozisyon değişikliği kapsamında uzman pozisyonuna başvuracak adayların,

1) Kurumda destek personeli unvanında görev yapıyor olmaları,

2) Yarışma sınavı ile atanarak Kurumda en az fiilen üç (3) yıl çalışma süresini tamamlamış olmaları,

3) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarından mezun olmaları,

4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari yetmiş (70) puan almış olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)’e eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (Dil belgesinin sınav son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır.)

BAŞVURULAR BAŞLADI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu memur alımı başvuruları 28 Aralık 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 06 Ocak 2023 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.
Başvurular
TIKLAYINIZ

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.