Haberler

Akseki Belediyesi Memur Alımı Yapacak: İşte Zabıta Memuru ve VHKİ Alımı Başvuru Şartları 2022

  • 18 Aralık 2022
  • Akseki Belediyesi Memur Alımı Yapacak: İşte Zabıta Memuru ve VHKİ Alımı Başvuru Şartları 2022 için yorumlar kapalı
  • 216 kez görüntülendi.
Akseki Belediyesi Memur Alımı Yapacak: İşte Zabıta Memuru ve VHKİ Alımı Başvuru Şartları 2022

Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı VHKİ ve zabıta memuru alımı yapacak.

Akseki Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında zabıta memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Akseki Belediyesi memur alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

– Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için;657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan
özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan
fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

– Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için,sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.

– 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU

İlana başvurular 9 ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak.

İlan metni için TIKLAYIN