Haberler

Akseki Belediyesi VHKİ ve zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

  • 13 Ocak 2023
  • Akseki Belediyesi VHKİ ve zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023 için yorumlar kapalı
  • 346 kez görüntülendi.
Akseki Belediyesi VHKİ ve zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Akseki Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı.

Akseki Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Zabıta memuru kadrolarında istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru alımında başvurular 9 Ocak 2023 tarihinde başlıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırmak üzere yapılacak kamu personeli alımına baktığmızda başvuruların zabıta kadrosu için şahsen belediyeye yapılacağı, VHKİ kadrosuna alımın ise mail ile başvuruların kabul edildiğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

– İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

– Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için;657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

– Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için,sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

– 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular 9 ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru şekli ve başvuru sırasında istenen evraklar ile ilgili bilgiler şu şekilde:

Başvuru formu için TIKLAYIN