Haberler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli 38 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2022 2023

admin

admin

  • 27 Aralık 2022
  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli 38 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2022 2023 için yorumlar kapalı
  • 229 kez görüntülendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı yapacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunlarından 38 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Teknisyen, sağlık teknikeri, büro personeli, bahçıvan, destek personeli, kaynakçı, endüstriyel bakım onarım, kaloriferci, şoför, güvenlik görevlisi  kadrolarına yapılacak personel alımı başvurusu 26 Aralık’ta başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
e) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
g) Askerlik durumu itibarıyla;  Askerlikle ilgisi bulunmamak,  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

İlan metni için TIKLAYIN