Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi en az lise mezunu 50 KPSS ile personel alımı yapacak

  • 27 Aralık 2022
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi en az lise mezunu 50 KPSS ile personel alımı yapacak için yorumlar kapalı
  • 300 kez görüntülendi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi en az lise mezunu 50 KPSS ile personel alımı yapacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alımı yapacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alınacağına yer verildi. KPSS 50 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında adaylar Büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen kadrolarına alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını geçmiş olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

KADRO DAĞILIMI

Personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 26 Aralık’ta başladı. Başvuru şekli ve evrakları şu şekilde:

İlan metni için TIKLAYIN