Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

 • 22 Kasım 2022
 • Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak için yorumlar kapalı
 • 688 kez görüntülendi.
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı duyurusu yayımlandı. 22 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan duyuruya göre Boğaziçi Üniversitesi Büro Personeli, Mühendis, Mimar, Tekniker, Programcı ve Kütüphaneci pozisyonlarına personel alımı yapılacağı kaydedildi. İlgili alım için 21 kontenjan ayrıldığı belirtildi. Başvurular bugün itibari ile başladı. İşlemler 15 gün boyunca devam edecek. Başvuru işlemlerine dair yapılan bilgilendirmede; ”Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’ndeki başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.” denildi. Boğaziçi Üniversitesi personel alımı ilanına başvurmak için adayların belirlenen genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 • *Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
 • *Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 • *Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • *Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,
 • *Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak,
 • *Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 • *Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • *Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,
 • *Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
 • *Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniylekurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ilebelirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren biryıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form
  doldurulacaktır)
 2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul
  edilecektir)
 4. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde
  yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış
  olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı
  tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan
  sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
 5. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda, adayların istenilen alanda çalıştığına dair iş
  tecrübesini gösteren belgesi gerekmektedir.
 6. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
 8. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 9. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri
  olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu)

SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci
maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru
sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı
bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 16 Aralık – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında
Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul
adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr
adresinden duyurulacaktır.
Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.