Haberler

Esenler Belediyesi İkamet Şartsız En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak 2023 Başvuru

  • 19 Ocak 2023
  • Esenler Belediyesi İkamet Şartsız En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak 2023 Başvuru için yorumlar kapalı
  • 133 kez görüntülendi.
Esenler Belediyesi İkamet Şartsız En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak 2023 Başvuru

Son dakika : Esenler Belediyesi zabıta memuru alacak.

Esenler Belediye Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 25 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Lise ve ön lisans mezunları arasından yapılacak zabıta memuru alımında başvuru duyurusu finans7.com’da.

Alıancak zabıta memurları kadrolu olarak istihdam edilecek ve ikamet şartı aranmıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 

 

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

 

 

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

– İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lise 2022-KPSS-P94 Önlisans 2022-KPSS-P93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemize başvuru esnasında yapılacak ve şartlara uygun olduğu anlaşılan adayların evrakları teslim alınacaktır.)

– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 

 

 

– Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, aşağıdaki ilan metninde yazan evraklarla birlikte belediyeye şahsen yapılacaktır. Başvuru esnasında boy kilo ölçümü yapılacağı için posta ile başvuru kabul edilmez.