Haberler
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı 2022 yılı Gümrük Muhafaza Memuru Alımı , Muayene Memuru ve Büro personeli alımı yapacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre aşağıdaki kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ile başvuru bilgileri şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası
ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve
bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3
puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak
Resim


SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU
(Merkez Birimi ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)
2.1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış
olmak (01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası
ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve
bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3
puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı,
kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı,
topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını
belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu
almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup,
başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
3.1. YERLEŞTİRMEYE KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) En az iki yıllık eğitim veren ve yüksekokulların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı,
insan kaynakları yönetimi, adalet, dış ticaret, maliye, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi
uygulamaları, lojistik, bankacılık ve sigortacılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilgi yönetimi, bilgisayar
programcılığı ile bilgi teknolojileri ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden
mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak
başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P93
puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
3.1. YERLEŞTİRMEYE KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) En az iki yıllık eğitim veren ve yüksekokulların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı,
insan kaynakları yönetimi, adalet, dış ticaret, maliye, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi
uygulamaları, lojistik, bankacılık ve sigortacılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilgi yönetimi, bilgisayar
programcılığı ile bilgi teknolojileri ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden
mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak
başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P93
puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

BAŞVURU

İlana başvurular 21 ile 30 Kasım 2022 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak. Konu ile ilgili yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi
itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya
diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri
daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca
adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

İLAN METNİ:
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim