Haberler

Hastanelere 5080 Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı İŞKUR Başvuru 2022

  • 26 Kasım 2022
  • Hastanelere 5080 Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı İŞKUR Başvuru 2022 için yorumlar kapalı
  • 656 kez görüntülendi.
Hastanelere 5080 Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı İŞKUR Başvuru 2022

Hastanelere 81 ilde 5080 temizlik personeli alımı yapılacak. Sürekli işçi kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

dindiğimiz bilgilere göre temizlik personeli kadrosunda istihdam etmek üzere 5 bin 80 temizlik personeli alımı yapılacağı görüldü. Biz de bu yazımızda temizlik personeli alımına dair bilgilere ve başvuru bilgilerine yer verdik.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

Temizlik personeli alımında başvuru

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

6. İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN (5 YILLIK İLKOKUL MEZUNU İLE 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 6., 7. VE 8. SINIFI TERK EDENLER DE DAHİL) VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular bu hafta başlıyor. 28 Kasım 2022 tarihinde başlaması beklenen başvurunun ekranı açıldığında bildirimle haberiniz olsun istiyorsanız uygulamamızı indirin: