Haberler

HSK En Az Lise Mezunu Memur Alımı Yapacak: İşte VHKİ Başvuru 2022

  • 18 Aralık 2022
  • HSK En Az Lise Mezunu Memur Alımı Yapacak: İşte VHKİ Başvuru 2022 için yorumlar kapalı
  • 184 kez görüntülendi.
HSK En Az Lise Mezunu Memur Alımı Yapacak: İşte VHKİ Başvuru 2022

Hâkimler ve Savcılar Kurulu memur alımı ilanı yeniden yayınlandı.

Geçen haftalarda yayınlanan , daha sonra iptal edilen HSK personel alımı ilanı yeniden yayınlandı. Yayınlanan ilana baktığımızda KPSS puan ile en az lise mezunu adaylar arasından Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacağına yer verildi.

KAmu ilan sayfası üzerinden yayınlanan duyuruya baktığımızda alınacak personellerin 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak,

– Son başvuru günü olan 23/12/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş
şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu
olanlar),

– Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet
bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo
ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin
müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak
veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

– ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70
puan almış olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU TARİHİ

HSK personel alımı başvurusu 19 ile 23 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular , Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen yapılacak.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN