Haberler

Jandarma 40 Memur ve Personel Alımı Yapacak! Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları…

  • 02 Ocak 2023
  • Jandarma 40 Memur ve Personel Alımı Yapacak! Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları… için yorumlar kapalı
  • 26 kez görüntülendi.
Jandarma 40 Memur ve Personel Alımı Yapacak! Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları…

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından personel ve memur alım ilanı yayımlandı. 

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda toplamda 40 memur ve personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar…

JANDARMA SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI 

-11 Sözleşmeli Personel Kadrosu İle Tekniker (Elektronik Sistemler Elemanı) alacak.

-29 Açıktan Devlet Memuru kadrosu ile, 2 Avukat, 1 Mühendis, 2 İstatistikçi, 4 Psikolog, 18 Uzman, 1 Diyetisyen, 1 Mütercim Arapça

 

 

JANDARMA 29 MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI 

JANDARMA 29 MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Müracaat tarihi itibariyle (15 Ocak 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

ç. Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),

h. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,

ı. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

i. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

k. 2021-2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) (P3) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

l. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS/e-YDS’den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.

m. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

JANDARMA 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

JANDARMA 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Müracaat tarihi itibariyle (15 Ocak 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da belirtilen şartlara sahip olmak.

ç. Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Sivil Personel Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),

h. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adaylar başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

ı. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

i. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

k. 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) (P93) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı personel ve memur alımı için başvurular 30 Aralık 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 ocak 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.