Haberler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Düz Memur, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

  • 18 Aralık 2022
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Düz Memur, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022 için yorumlar kapalı
  • 344 kez görüntülendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Düz Memur, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Beleidyesi tarafından yayımlanan ilanda memur alımı yapılacağına yer verildi. Memur , Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kadrolarına yapılan persone lalımında başvuru bilgileri finans7.com’da.

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” ifadeleri ile yayımlanan memur alımı ilanının detayları şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

–  Türk vatandaşı olmak.
–  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
–  Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
–  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
–   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
–   İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
–   İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
–  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
– İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 26 ile 30 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak.