Haberler

Kılıçarslan Belediyesi lise mezunlarından zabıta memuru ve hizmetli alımı yapacak

  • 13 Ocak 2023
  • Kılıçarslan Belediyesi lise mezunlarından zabıta memuru ve hizmetli alımı yapacak için yorumlar kapalı
  • 256 kez görüntülendi.
Kılıçarslan Belediyesi lise mezunlarından zabıta memuru ve hizmetli alımı yapacak

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi 60 KPSS ile zabıta ve memur alacak.

Kılıçarslan Belediye Başkanlığı 60 KPSS puanı ile zabıta memuru ve hizmetli alımı yapacağını duyurdu. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında ikamet şartı olmadığına yer verildi. , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları yazımızda.

Alınacak adayların lise mezunu olması gerekmektedir. Kadın erkek adaylar arasından ikamet şartı olmadan alım yapılıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

– Türk vatandaşı olmak.
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
– Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

– İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,
– Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara
göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri
Belediyemizce yapılacaktır.
– Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış
olmak.
– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Belediye personel alımı başvurusu 13.02.2023- 15.02.2023 tarihleri arasında belediyeye yapılacak.

İLAN METNİ