Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi İkamet Şartsız 144 Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

  • 18 Aralık 2022
  • Konya Büyükşehir Belediyesi İkamet Şartsız 144 Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022 için yorumlar kapalı
  • 549 kez görüntülendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İkamet Şartsız 144 Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak kadrolu memur alımında ikamet şartı olmadığına yer verildi. İlanda memur , mühendis tekniker kadrolarına alım yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

●    Türk vatandaşı olmak,
●    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
●    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
●    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
●    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
●    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

●    İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 ve KPSS P93 puanını almış olmak,
●    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
●    İngilizce YDS’de en az (C) veya (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

 

BAŞVURU

Memur alımı başvuruları 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak

İLAN METNİ