Haberler

Konya Su ve Kanalizasyon İşleri Kadrolu Memur Alımı Yapacak: İşte KOSKİ Personel Alımı Başvurusu 2022

  • 18 Aralık 2022
  • Konya Su ve Kanalizasyon İşleri Kadrolu Memur Alımı Yapacak: İşte KOSKİ Personel Alımı Başvurusu 2022 için yorumlar kapalı
  • 175 kez görüntülendi.
Konya Su ve Kanalizasyon İşleri Kadrolu Memur Alımı Yapacak: İşte KOSKİ Personel Alımı Başvurusu 2022

Konya Su ve Kanalizasyon İşleri 25 memur alacak.

Konya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada lisans mezunları arasından memur alımı yapılacağına yer verildi. Mühendis , veznedar ve düz memur kadrosunda çalıştırmak üzere yapılacak memur alımı

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Memur alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

– Türk vatandaşı olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
– İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki
puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak,
– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
– 5 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 26 ile 30 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru detayları için TIKLAYIN