Haberler

Maden Tetkik ve Arama (MTA) En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak 2022

  • 18 Aralık 2022
  • Maden Tetkik ve Arama (MTA) En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak 2022 için yorumlar kapalı
  • 122 kez görüntülendi.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak 2022

MTA en az lise mezunu personel alımı yapacak.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunlarından personel alımı yapılacağına yer verildi. Mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolarına yapılacak personel alımında başvurular 12 Aralık tarihinde internet üzerinden saat 10.00’da başlayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

BTK tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında başvuru genel koşullarına şu şekilde yer verildi:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 12 Aralık tarihinde saat 10.00’da başlayacak. Başvuru yapacak adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ

1- Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS
(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama
esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 (Beş) katı
kadarda yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.mta.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15)
gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme
yapılmış olsa dahi feshedilir.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir

İlan metni için TIKLAYIN