Haberler

MEB, MSB, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet Memur Alımı Yapıyor: İşte 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Personel Alımı Tercihleri 2022

admin

admin

  • 09 Aralık 2022
  • MEB, MSB, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet Memur Alımı Yapıyor: İşte 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Personel Alımı Tercihleri 2022 için yorumlar kapalı
  • 877 kez görüntülendi.

2828 sayılı kanun kapsamında MEB, MSB, Diyanet ve İçişleri Bakanlığı memur alımı yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında 28282 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanlara baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı , Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesine alım yapıldığı görüldü.

Yayımlanan ilanlarda bu kurumlara memur, hizmetli, öğretmen gibi kadrolara alım yapılacağı açıklandı. İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

ÖZEL ŞARTLAR: 2828 SAYILI KANUN NEDİR?

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,
b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile
yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,
c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona
erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak
hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür

Kadrolar ve başvuru kılavuzu için: TIKLAYINIZ

BAŞVURU

İlana başvurular e devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak için “https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-hizmetler-kanunu-kapsaminda-ise-yerlestirme-tercih-islemleri adresine gitmeniz gerekmektedir.