Haberler

OGM geçici işçi alımı ilanı yayınlandı.

  • 29 Aralık 2022
  • OGM geçici işçi alımı ilanı yayınlandı. için yorumlar kapalı
  • 18 kez görüntülendi.
OGM geçici işçi alımı ilanı yayınlandı.

29 Aralık tarihli Resmi Gazete sayısında bir son dakika açıklaması ypaıldı. Yapılan açıklamada ilana ilişkin başvuru bilgileri şu şekilde:ResimBAŞVURU ŞARTLARI

 

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim

BİR ÇOK ŞEHRE ALIM YAPILIYOR.KADROLAR İÇİN TIKLAYIN
OGM SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSUSI NE ZAMAN YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu 2 ile 6 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak.