Haberler

Sağlık Bakanlığı Kadrolu 604 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Personeli Alımı Yapılacak

admin

admin

  • 26 Kasım 2022
  • Sağlık Bakanlığı Kadrolu 604 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Personeli Alımı Yapılacak için yorumlar kapalı
  • 1.021 kez görüntülendi.

Hastanelere kadrolu hasta karşılama ve yönlendirme personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı hastanelere 604 hasta karşılama ve yönlendirme personeli alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 81 ilde hastanelere çok sayıda hasta karşılama ve yönlendirme personeli alımı yapacak. 11 bin 317 sürekli işçi alımı kapsamında yapılacak olan söz konusu personel alımında hasta karşılama ve yönlendirme personeli kadrosunda istihdam etmek üzere 604 kadrolu işçi alımı yapılacağını öğrendik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

– 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

– 18 yaşını tamamlamış olmak.

– İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

– 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

EN ÇOK HANGİ ŞEHRE ALIM YAPILACAK?

İlana baktığımızda en fala alım yapılacak şehrin 118 ile İstanbul olduğu görüldü.

BAŞVURU TARİHİ

Personel alımında başvuruların bu hafta 28 Kasım’da başlaması bekleniyor.