Haberler
SGK 60 KPSS ile Personel Alımı Yapacak: 33 Bin TL Maaş Verilecek

  • 13 Kasım 2022
  • SGK 60 KPSS ile Personel Alımı Yapacak: 33 Bin TL Maaş Verilecek için yorumlar kapalı
  • 1.895 kez görüntülendi.
SGK 60 KPSS ile Personel Alımı Yapacak: 33 Bin TL Maaş Verilecek

SGK personel alımı ilanı yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ilanda 60 KPSS ile sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda 55 personel alımı yapıalcağı, alınacak personellerin bilişim personeli, programcı ve çözümleyici kadrosunda çalıştırılacağına yer verildi.

10 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI GENEL ŞARTLARI

10 bilişim personeli alımında genel şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları
taşımak.
2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik
veya fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar
alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da
Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (E) düzeyinde puan almış
olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili
ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas
alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce
dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların
puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak
kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış
olmak.
4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi
özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz
uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle
geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.
5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere
ilişkin çalışmalarını belgelemek.
6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son
başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve
sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin
okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların
başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça
belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili
eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri
gerekmektedir.

 

 

45 PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI

Programcı ve çözümleyici kadrolarına yapılan alımda şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2- Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi
devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60
puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak
(Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin
06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas
alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce
dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların
puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak
kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları
almış olmak.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme
dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

sgk personel alımı KILAVUZ