Haberler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Başladı!

  • 27 Aralık 2022
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Başladı! için yorumlar kapalı
  • 1.446 kez görüntülendi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Başladı!

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü en az lise mezunu 59 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı başvurusu başladı.

Tapu ve Kadastro bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Merkez ve Taşra Teşkilatında olmak üzere 59 kişilik boş kadro ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı başvurusu başladı. Peki Tapu ve Kadastro hangi şehirlerde alım yapacak? İşte detaylar…

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

37 Kişi Ön Lisans
22 Kişi Lise mezunu

PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER

Adana,
Ankara,
Antalya,
Bursa,
Denizli,
Eskişehir,
Gaziantep,
Antalya,
İstanbul,
Kayseri,
Samsun,
Sivas,
Trabzon,
Yozgat,
Edirne,
Elazığ,
Şanlıurfa,

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

b) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvurusu kesinlikle geçersiz sayılacaktır.)

d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak.Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir.Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, (e), (f), (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını sadece İnternet üzerinden gerçekleştirecekler.