Haberler

TCDD 100 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı: İşte işkur başvuru tarihleri 2022

  • 24 Aralık 2022
  • TCDD 100 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı: İşte işkur başvuru tarihleri 2022 için yorumlar kapalı
  • 214 kez görüntülendi.
TCDD 100 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı: İşte işkur başvuru tarihleri 2022

TCDD 100 işçi alımı yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasdına 100 kadrolu işçi alımı yapılacağına yer verildi. 100 işçi alımı ilan metni şu şekilde açıklandı:

1) İlanlarımıza başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
İŞKUR’da ilan edilen işgücütalebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen
okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
3) İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda
belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde
(www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru
Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler
arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş
Mevzuatı Şube Müdürlüğü (Oda No:2050) Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim
etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
4) İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip
giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun
olmayan evrakla başvuran adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5) Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet
sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
6) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa
tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık
A.Ş.’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
7) Sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş
kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)
8) Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı
ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak
üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da
mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda
50 puan üzerinden değerlendirilecektir.
9) Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri
veya Resmi Üniversite Hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir. (Tren Teşkil İşçilerinin
raporları özeldir)
10) 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına
göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj
programlarısüresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim, kurs ve staj giderlerinin ½ ’si
oranında tazminat talep edilir.
11) İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya
elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız
işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü yetkilidir.
İŞKUR NİHAİ LİSTESİNDE YER ALIP, İŞGÜCÜ TALEPLERİMİZE
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER (Evrak teslim tarihleri
nihai liste ilan edildikten sonra www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ilan
edilecektir.)
Nihai listedeki tüm adaylardan aşağıda sayılan belgeler istenecektir:
1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi),
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi
ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili
mahkeme kararı istenecektir.),
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),
6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),
7- Başvuru Formu.
Nihai Listedeki Kaynakçı Adaylarından;
“Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)” veya “Otomotiv Sac ve Gövde
Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)” belgesi istenecektir.
Nihai Listedeki Vinç Operatörü Adaylarından;
C (M B1 B D1 C1 C F) sınıfı ve G sınıfı ehliyet istenecektir.
Tren Teşkil İşçisi adaylarının sözlü sınavda başarılı olmaları halinde;
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet
Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü resmi web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden
8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri,
kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.