Haberler

TCDD yeni personel alımı yapacak: İşte başvuru bilgileri

  • 18 Aralık 2022
  • TCDD yeni personel alımı yapacak: İşte başvuru bilgileri için yorumlar kapalı
  • 295 kez görüntülendi.
TCDD yeni personel alımı yapacak: İşte başvuru bilgileri

TCDD personel alımı ilanı yayınladı.

TCDD tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 2022 yılının son personel alımı ilanı yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada uzakyol birinci zabiti, kaptan, uzakyol başmühendisi/başkaministi ve uzakyol ikinci mühendisi/makinisti kadrolarına yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin detaylar şu şekilde açıklandı.

2 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi
Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci
Zabiti) Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama
Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.
STCW Belgeleri;
1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2) Temel ilkyardım
3) Yangın önleme ve yangınla mücadele
4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6) Güvenlikle ilgili tanıtım
7) Güvenlik farkındalık
8) Tıbbi bakım
9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)
4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü
sınavına katılacaktır.
6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10
puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme
konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden
50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Birinci Zabiti 854 sayılı Deniz İş Kanununa
tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecektir.
11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Birinci
Zabitinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş
sözleşmesi fesh edilecektir.
İSTENİLEN BELGELER;
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden
alınan barkotlu Mezun Belgesi,
4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, GOC veya
ROC Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri,
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi,
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.
10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel
cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu
alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde
belirtilmiş olmalıdır.
 “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır”
kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok
tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” ibaresi ve
görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu
raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.

3 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi
Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol
Başmühendisi/Başmakinisiti) Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve
aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.
STCW Belgeleri;
1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2) Temel ilkyardım
3) Yangın önleme ve yangınla mücadele
4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6) Güvenlikle ilgili tanıtım
7) Güvenlik farkındalık
8) İlk yardım
9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)
4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü
sınavına katılacaktır.
6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10
puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme
konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden
50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 854 sayılı
Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecektir.
11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol
Başmühendisi/Başmakinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde
başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
İSTENİLEN BELGELER;
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden
alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW
Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.
10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel
cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu
alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde
belirtilmiş olmalıdır.
 “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak
çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok
tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak
çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları
bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.
1 KAPTAN (UZAKYOL) TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi
Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Kaptan (Uzakyol))
Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi
ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.
STCW Belgeleri;
1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2) Temel ilkyardım
3) Yangın önleme ve yangınla mücadele
4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6) Güvenlikle ilgili tanıtım
7) Güvenlik farkındalık
8) Tıbbi bakım
9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)
4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü
sınavına katılacaktır.
6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10
puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme
konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden
50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak Kaptan (Uzakyol) 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii
olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Kaptanın (Uzakyol)
deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh
edilecektir.
İSTENİLEN BELGELER;
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden
alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, GOC veya
ROC Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel
cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu
alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde
belirtilmiş olmalıdır.
 “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Kaptan (Uzakyol) olarak çalışır” kararının
net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok
tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Kaptan (Uzakyol) olarak çalışır” ibaresi ve
görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu
raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.
3 UZAKYOL İKİNCİ MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK
ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi
Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol İkinci
Mühendisi/Makinisti) Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda
belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.
STCW Belgeleri;
1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2) Temel ilkyardım
3) Yangın önleme ve yangınla mücadele
4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6) Güvenlikle ilgili tanıtım
7) Güvenlik farkındalık
8) İlk yardım
9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)
4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü
sınavına katılacaktır.
6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10
puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme
konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden
50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti 854 sayılı Deniz
İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecektir.
11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol İkinci
Mühendisi/Makinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız
olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
İSTENİLEN BELGELER;
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden
alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW
Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel
cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu
alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde
belirtilmiş olmalıdır.
 “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti olarak
çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok
tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti olarak
çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları
bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.

1 KAPTAN (UZAKYOL), 3 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ, 2 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ VE 3 UZAKYOL İKİNCİ MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
Güverte lisans programı
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı
Deniz Bilimleri lisans programı
Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Deniz Teknolojisi lisans programı
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Gemi Makinaları lisans programı
Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programı
Deniz ve Liman İşletme lisans programı
Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programı
Makine Mühendisliği lisans programı
Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı
Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı

BAŞVURU

İlana başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Son başvuru 19 Aralık 2022.