Haberler

Türksat 15 Bin TL Maaşla KPSS Şartsız Personel Alım İlanı Yayımlandı!

  • 29 Kasım 2022
  • Türksat 15 Bin TL Maaşla KPSS Şartsız Personel Alım İlanı Yayımlandı! için yorumlar kapalı
  • 3.042 kez görüntülendi.
Türksat 15 Bin TL Maaşla KPSS Şartsız Personel Alım İlanı Yayımlandı!

TÜRKSAT bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS şartsız 6 farklı kadroda personel alımı yapacağını bildirdi.

ürksat personel alım ilanı yayımlandı.

TÜRKSAT bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 6 farklı kadroda personel alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda Türksat tarafından az önce yayımlanmış olan ilanlara başvurular başladı. Başvurular online olarak yapılacak olup başvuru şartları ve diğer detaylar haberde.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türksat personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

– Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR

BT Yazılım Geliştirme Uzmanı
BT Proje Yöneticisi
BT Büyük Veri Uzmanı
BT Network Uzmanı
BT Linux – Unix Uzmanı
BT Çözüm Mimarı

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türksat personel alım ilanları Türksat resmi internet adresi üzerinde yayımlanmış olup başvurularda online olarak yapılacak.